Belde ve Köyler

Göktepe Beldemiz
Göktepe, Güney Torosların eteklerinde Alanya'ya 86, Karamana 165, Konya'ya 173, İlçemize 8 Km. uzaklıkta bir bölgeye kurulmuş olup, tarihi çok eskilere dayanır. Roma dönemine ait mağara ve mezarlar bunu kanıtlamaktadır. Göktepe diğer adıyla Fariske olarak bilinmektedir.

Civler Köyü
Civler köyü Karamanoğulları zamanında kurulduğu sanılmaktadır. Karamanoğlu beylerinin bazılarının Osmanlıdan kaçarak bu yöreye geldiği, daha sonra Osmanlıların takibi sonucu bu beylerin osmanlı ve moğol kuvvetlerince yakılarak öldürüldüğü söylenmektedir. Alanya-sarıveliler yolu üzerinde kurulmuş 496 hanesi ile büyük bir köyümüzdür.

Daran Köyü
Daran köyü 1967 yılında Koçaşlı köyünden ayrılarak köy tüzel kişiliğine kavuşmuştur. Karamanoğullarının son zamanlarında kurulduğu tahmin edilmektedir. İsmini dar bir alanda kurulduğundan almıştır.

Dumlugöze Köyü
Eski adı Muzvadı'dır. Tarihi 700 yılı geçtiği sanılmaktadır. Osmanlılarla Karamanoğullarının kargaşalık döneminde kaçarak ulaşılması güç olan bu bölgeye gelenler tarafından kurulduğu söylenmektedir. Köyde "R" harfi "Y" olarak söylenmektedir. Köy İlçemizin en nüfusu çok ve en uzak köyüdür.

Işıklı Köyü
Işıklı köyünün çevresindeki tarihi kalıntılar eski bir yerleşim yeri olduğunu göstermektedir. Köyün eski adı "FET" tir.

Koçaşlı Köyü
Koçaşlı köyünün kuruluş tarihi bilinmemektedir. Adını köyün üstündeki Koçaş dağından almıştır. Köyün eski adı "MULUMU" dur. Köyün ayrı birde Göksu Mahallesi olup, mahallenin okulu ve camisi vardır.

Uğurlu Köyü
Tüm Anadolu toprakları gibi Uğurlu toprakları da birçok medeniyetlerin beşiğini oluşturur. Bu medeniyetler hakkında günümüze kadar ulasan çeşitli kalıntılar bunu doğrular niteliktedir. Söz gelişi Köristandaki, Boyunağıldaki, Sandıklıboğazdaki ve kurum önümdeki inler Romalılar dönemine ait medeniyetin izlerini taşımaktadır. Bu arada; Örene, Bozyaka , Gözpınarı, Örendorusu , Çevlikbaşı, Köristandaki Hamam ve Uzun Kırdaki tarihi eser kalıntı ve izleri de ayrı bir medeniyetin göstergeleri olmaktadır.