Cenaze İşlemleri

Ölüm İşlemleri
Ölüm olayının bildirilmesi, ölüm olayının haber alındığı tarihten itibaren yetkili makam ve görevliler tarafından örneğine uygun olarak düzenlenen ölüm tutanaklarının en geç on gün içinde, ilgili ilçe nüfus müdürlüğüne verilmesi veya gönderilmesi suretiyle yapılır.

Ölüm tutanaklarına varsa nüfus cüzdanı da eklenir. Nüfus cüzdanı yoksa bu husus tutanağın ilgili alanında belirtilir.

Ölüm, meydana geldiği yer ve koşullara bağlı olarak aşağıda belirtilen görevliler tarafından bildirilir: 
a) Köylerde muhtar, 
b) Şehir, kasaba ve sağlık kuruluşu bulunan diğer yerlerde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince gömme izni verenler,
c) Hastane, klinik, tıp merkezi gibi sağlık kurumlarında, ceza ve tutukevi, yatılı okul, fabrika ve işyerleri gibi resmi kurum veya kuruluş amirlerince ölüm tutanağı düzenlemekle görevlendirilenler,
d) Vapur, tren, uçak gibi genel ulaşım araçlarında meydana gelen ölümlerde aracın sorumlu amirleri,
e) Barışta kıtalarında ölen subay, astsubay, askeri memur, erbaş ve erler için kıtası hekimleri veya bu görevi yapanlar, 
f) Savaş, ayaklanma, eşkiya veya teröristlerle çatışma sırasında ölen subay, astsubay, askeri memur, erbaş ve erler için askeri mevzuat ve ordu içinde uygulanan usule göre görevlendirilmiş olanlar,
g) Deprem, sel gibi doğal afetlerde, hava, deniz, kara ve demir yollarında veya maden ocaklarında meydana gelen kazalar sonucu ya da benzeri nedenlerle toplu ölümler olması halinde Mülki İdare Amirinin görevlendireceği memurlar,
h) Yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerindeki görevliler.