SARIVELİLER BAŞKAN KURUMSAL FAALİYETLERİMİZZİYARETÇİ DEFTERİFOTO GALERİBEYAZ MASA İLETİŞİM
İHALE İLANI

İLAN

                                                       SARIVELİLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait, ilçemiz Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki, 0229d08a Pafta, 104 Ada, 39 Parsel üzerinde inşa edilen iş merkezi ve konut binasındaki aşağıda özellikleri belirtilen 1 adet dükkan 14.05.2019 Salı günü saat 15.00’de 2886 sayılı D.İ.K’nun 45. maddesine göre, Açık Teklif Usulü ile Belediye Meclis Odasında, ihale komisyonunca ihale edilerek satılacaktır.

2-Dairenin muhammen bedel değeri ve  geçici teminat miktarı aşağıdaki listede gösterilmiştir.

Sıra No

Ada

No

Parsel

No

    Bul.Kat

Bağımsız Bölüm  No

Miktarı   M2.

Cinsi

Mahalle

Satış

Muhammen

Bedeli (TL)

G.Teminat

% 3

1

104

39

Zemin Kat

40

112

Dükkan

Merkez

355.000,00

10.650,00

3- İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Yasanın 5. maddesindeki şartları taşımaları Kanuni İkametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliliğe haiz olmak, istenilen teminat belgesini, Belediyemize hiçbir borcu olmadığına dair belgeyi, Ayrıca İdari Şartname ücreti olan 100,00 TL’yi ve geçici teminatı ödediğine dair makbuz veya dekontu, 14.05.2019 Salı günü saat 11:00’e kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne getirmeleri gerekmektedir.

İLAN OLUNUR. 30.04.2019

                                                                               

                                                                                                                                                                         

                                                                                           İLAN

                                                           SARIVELİLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

  1. Karaman İli Sarıveliler İlçesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, ilçemiz Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki, 105 Ada, 13 Parselde bulunan  Lütfi Elvan İş Merkezi Zemin Katındaki bağımsız 1,2,3 nolu dükkan aşağıda özellikleri belirtilen dükkanlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 14 Mayıs 2019 Salı günü saat 14:00’de Belediye Meclis Odasında Encümen huzurunda ihale ile satışı gerçekleştirilecektir.  
  2.  

Sıra No

Ada No

Parsel No

Bul.Kat

Bağımsız Bölüm  No

Miktarı   M2.

Cinsi

Mahalle

     Muh.Bed.(TL)

 

G.Teminat

% 3

1

105

13

Zemin

1,2,3

115,92

Dükkan

Merkez

375.000,00

11.250,00

 

3 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5. maddesinde belirtilen niteliklere haiz olmak, kanunun 6. maddesinde belirtilen durumlarda olmamak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır. Aksi takdirde ihaleye teklif veremeyeceklerdir. Yine İhaleye posta, faks, e-mail, vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Ayrıca www.sariveliler.bel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler. İrtibat telefon: 0 338 441 2017-2117

4 - Belediyemize borcu olanlar ihaleye katılamazlar.

5 - İhaleye katılmak isteyenler, Belediyemiz Tahsilat Servisine 100,00.-TL ücret ödeyerek idari şartnameyi, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden alabilirler. 30.04.2019

 

İLAN OLUNUR.

                                                                                                                                                        

İLAN

        SARIVELİLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Belediyemizin Mülkiyetinde olup boş durumdaki Merkez Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:42 numarataj adresindeki Belediye Hizmet Binasının Zemin Kat A Pasajı 2 Kapı Numaralı bağımsız bölüm 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale ile 3 (üç) yıl süreyle kiraya verilecektir. Bağımsız bölümün aylık kira bedeli ve  geçici teminat miktarı aşağıdaki listede gösterilmiştir.

Sıra No

Ada

No

Parsel

No

    Bul.Kat

Bağımsız Bölüm  No

Oda Sayısı

Miktarı   M2.

Mahalle

Aylık Kira Bedeli

G.Teminat

% 3

1

101

1

Zemin Kat

2

1

18

Merkez

600,00

648

3- İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Yasanın 5. maddesindeki şartları taşımaları Kanuni İkametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliliğe haiz olmak, istenilen teminat belgesini, Belediyemize hiçbir borcu olmadığına dair belgeyi, Ayrıca İdari Şartname ücreti olan 100,00 TL’yi ve geçici teminatı ödediğine dair makbuz veya dekontu, 22.05.2019 Çarşamba günü saat 11:00’e kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne getirmeleri gerekmektedir.

 

İLAN OLUNUR. 08.05.2019

                                                                                                                                                                           

 

İLAN

                                                                      SARIVELİLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Karaman İli Sarıveliler İlçesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, ilçemiz Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki, 0229d08a Pafta, 104 Ada, 39 Parsel üzerinde inşa edilen iş merkezi ve konut binasındaki aşağıda özellikleri belirtilen 1 adet konut 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 14 Mayıs 2019 Salı günü saat 14:30’da Belediye Meclis Odasında Encümen huzurunda ihale ile satışı gerçekleştirilecektir.  

 

Sıra No

Ada

No

Parsel

No

Bul.Kat

Bağımsız Bölüm  No

Miktarı   M2.

Oda Sayısı

Cinsi

Mahalle

Muh.Bed.(TL)

KDV dahil

G.Teminat

% 3

1

104

39

6.kat

33

193

4+1

Konut

Merkez

221.950,00

6.658,50

 

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri Sarıveliler Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden görebilir ve Taşınmaz mal satış şartnamesini 100,00-TL(yüz TL.) ücret karşılığında satın alabilirler, Ayrıca www.sariveliler.bel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler.

İLAN

 SARIVELİLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Karaman İli Sarıveliler İlçesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, ilçemiz Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki, 0229d08a Pafta, 104 Ada, 39 Parsel üzerinde inşa edilen iş merkezi ve konut binasındaki aşağıda özellikleri belirtilen 1 adet konut 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 14 Mayıs 2019 Salı günü saat 15:30’da Belediye Meclis Odasında Encümen huzurunda ihale ile satışı gerçekleştirilecektir.   

 

Sıra No

Ada

No

Parsel

No

Bul.Kat

Bağımsız Bölüm  No

Miktarı   M2.

Cinsi

Mahalle

Muh.Bed.(TL)

KDV dahil

G.Teminat

% 3

1

104

39

6.kat

30

125

Konut

Merkez

131.250,00

3.937,50

 

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri Sarıveliler Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden görebilir ve Taşınmaz mal satış şartnamesini 100,00-TL(yüz TL.) ücret karşılığında satın alabilirler, Ayrıca www.sariveliler.bel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler.

                                                                                                                       Halil KULAK

                                                                                                                       Belediye Başkanı

SARIVELİLERTV• Tüm Videolar
BASINDA BELEDİYEMİZBizi Takip Edin. KURUM REHBERİA-Z İnceleyebilirsiniz.
© Her Hakkı Saklıdır. Sitemizdeki yazı ve resimler izin alınmadan kullanılamaz.